Onderdelen programma


Ben je op zoek naar een individueel programma voor uw zoon/dochter neem gerust contact op en we stippelen samen het meest ideale traject uit.
Zoals elk kind uniek is, is ook elk individueel traject uniek.

Kom je in naam van een school/organisatie terecht op deze pagina, lees dan zeker verder.

Een (zorg)leerkracht kan het niet alleen! Opdat het programma een blijvend succes zou hebben, willen we het inbedden in het sociaal-emotionele beleid van de school en koppelen aan de doelstellingen.

ZIN OM EENS AF TE STEMMEN?

Tijdens dit gesprekje luister ik graag naar jouw noden en wensen. We bekijken vrijblijvend of ik iets voor jou/jouw school kan betekenen. We nemen even de tijd om elkaar beter te leren kennen en uit te zoeken welk programma best aansluit bij jouw vraag. De gesprekken gaan door via videocall en hiervoor hoef je niet te betalen. Het gesprekje duurt ongeveer 30 minuten.

Ons programma bestaat dan ook uit 3 (vrij te combineren) onderdelen:

   1. Opleiding:
    Gedurende een halve dag (3u) of tijdens een personeelsvergadering (2u) laten we het leerkrachten- en/of zorgteam op een actieve manier kennismaken met het programma en wat je ermee kan bereiken. Doe zeker jullie sportieve kledij aan want we gaan niet stilzitten maar al doende ondervinden. 
    Naast het ontdekken van je eigen kwaliteiten en hoe je deze kan gebruiken op de werkvloer, is deze opleiding ook een uitstekende teambuildingsactiviteit.
   2. Materiaal:
    We ontwikkelden een online platform waar we lesfiches en oefeningen verzameld hebben. De fiches zijn in te zetten in het lesgebeuren. We leggen telkens de link met de doelstellingen die je daarmee kan nastreven of bereiken.
   3. Begeleiding gedurende 1 schooljaar:
    Een opleiding en materiaal ter beschikking stellen verandert nog niet een (zorg)beleid. Daarom houden we online contact met de school om te helpen nadenken over inhoudelijke of procesgerichte problemen of vragen.

Voordelen programma


1.

Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en betere sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren.

2.

Aanreiken van handvatten aan (zorg)leerkrachten om met de energie van drukke leerlingen om te gaan.

3.

Creeëren van een veilig en positief klasklimaat met minder pestgedrag.

4.

Opbouwen van een schoolbeleid en -visie rond sociale en emotionele vaardigheden met aandacht voor onderwijsdoelen, ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

Inhoud programma


Het programma ‘IK en jij’ biedt tools en ondersteuning (aan leerkrachten om met hun klas of een groepje leerlingen) op een speelse, actieve manier aan de slag te gaan rond sociale en emotionele vaardigheden. We zetten in op preventie.

preventie pyramide

Zo zorgen we ervoor dat kinderen sterk staan in moeilijke situaties die ze onvermijdelijk zullen tegenkomen.

Iedere groep/ieder kind is anders.
We laten het programma zoveel mogelijk aansluiten bij de leerdoelen en noden van de groep of het kind. Ons programma kan ingezet worden van 3e kleuter tot 1e graad middelbaar onderwijs. Ik en Jij biedt tevens de mogelijkheid aan zorgleerkrachten of leerlingbegeleiders om met een individuele leerlingen of in kleine groepjes aan de slag te gaan.

In ons programma zorgen we ervoor dat bewegen en leren gecombineerd wordt. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je beter leert wanneer je beweegt.

Leren doe je best actief. Al van kleins af aan ontdekken we de wereld vooral via ons lichaam. Met ons lichaam kunnen we lopen, springen, voelen hoe groot of hoe ver iets is… Wanneer we bewegen stroomt er meer bloed naar de hersenen. Dit zorgt ervoor dat we de informatie die we dan leren, beter en langer kunnen onthouden.

Benieuwd naar wat ik voor jou kan doen?

Neem hier contact
Ik en Jij – Rozenhof 26, 9920 Lovendegem
annelies@ikenjij.be – 
Annelies Serroen: 0474/21 11 14