Het aanbod bestaan uit 3 grote luiken:


1. Individueel aanbod
2. Groepsaanbod
3. Aanbod voor scholen en organisaties

1. Individueel aanbod


Heb jij of je kind nood aan een veilige en vertrouwde plek om te werken rond weerbaarheid? Dan kan het individuele aanbod een antwoord zijn op je vraag. Er vindt eerst een intake gesprek van 30 minuten plaats. Op die manier kunnen de sessies gericht opgebouwd worden. Een sessie duurt telkens 45 minuten en is aan huis.
We zien dat het individuele aanbod vaak een opstapje is om later over te schakelen op een groepsaanbod.

Voordelen: we werken op 1 op 1 dus het traject is volledig op maat.

2. Groepsaanbod


We gaan aan de slag met een groep van maximum 15 kinderen. De lesjes volgen een vooraf vastgelegd stramien waar afhankelijk van de noden van de groep een beperkte bijsturing mogelijk is. De lessen vinden plaats op een vooraf vastgelegde plaats.

Voordelen: we kunnen de aangeleerde vaardigheden onmiddellijk in praktijk omzetten.

3. Aanbod voor scholen en organisaties


Ons programma bestaat dan ook uit 3 (vrij te combineren) onderdelen:

   1. Opleiding:
    Gedurende een halve dag (3u) of tijdens een personeelsvergadering (2u) laten we het leerkrachten- en/of zorgteam op een actieve manier kennismaken met het programma en wat je ermee kan bereiken. Doe zeker jullie sportieve kledij aan want we gaan niet stilzitten maar al doende ondervinden. 
    Naast het ontdekken van je eigen kwaliteiten en hoe je deze kan gebruiken op de werkvloer, is deze opleiding ook een uitstekende teambuildingsactiviteit.
   2. Materiaal:
    We ontwikkelden een online platform waar we lesfiches en oefeningen verzameld hebben. De fiches zijn in te zetten in het lesgebeuren. We leggen telkens de link met de doelstellingen die je daarmee kan nastreven of bereiken.
   3. Begeleiding gedurende 1 schooljaar:
    Een opleiding en materiaal ter beschikking stellen verandert nog niet een (zorg)beleid. Daarom houden we online contact met de school om te helpen nadenken over inhoudelijke of procesgerichte problemen of vragen.

Voordelen programma


1.

Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en betere sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren.

2.

Aanreiken van handvatten aan (zorg)leerkrachten om met de energie van drukke leerlingen om te gaan.

3.

Creeëren van een veilig en positief klasklimaat met minder pestgedrag.

4.

Opbouwen van een schoolbeleid en -visie rond sociale en emotionele vaardigheden met aandacht voor onderwijsdoelen, ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

Inhoud programma


Het programma ‘IK en jij’ biedt tools en ondersteuning (aan leerkrachten om met hun klas of een groepje leerlingen) op een speelse, actieve manier aan de slag te gaan rond sociale en emotionele vaardigheden. We zetten in op preventie.

preventie pyramide

Zo zorgen we ervoor dat kinderen sterk staan in moeilijke situaties die ze onvermijdelijk zullen tegenkomen.

Iedere groep/ieder kind is anders.
We laten het programma zoveel mogelijk aansluiten bij de leerdoelen en noden van de groep of het kind. Ons programma kan ingezet worden van 3e kleuter tot 1e graad middelbaar onderwijs. Ik en Jij biedt tevens de mogelijkheid aan zorgleerkrachten of leerlingbegeleiders om met een individuele leerlingen of in kleine groepjes aan de slag te gaan.

In ons programma zorgen we ervoor dat bewegen en leren gecombineerd wordt. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je beter leert wanneer je beweegt.

Leren doe je best actief. Al van kleins af aan ontdekken we de wereld vooral via ons lichaam. Met ons lichaam kunnen we lopen, springen, voelen hoe groot of hoe ver iets is… Wanneer we bewegen stroomt er meer bloed naar de hersenen. Dit zorgt ervoor dat we de informatie die we dan leren, beter en langer kunnen onthouden.

Benieuwd naar wat ik voor jou kan doen?

Neem hier contact
Ik en Jij – Rozenhof 26, 9920 Lovendegem
annelies@ikenjij.be – 
Annelies Serroen: 0474/21 11 14