We werken beide in het buitengewoon onderwijs en werken met leerlingen met een meervoudige beperking. Het is een uitdaging om in deze doelgroep te werken rond weerbaarheid en sociaal emotionele ontwikkeling. Veel methodes benaderen dit thema op een talige manier. We gingen op zoek naar een methode die de leerlingen dingen laat ervaren en zich eigen maken.

Confucius:

Vertel het me en ik zal het vergeten.Laat het me zien en ik zal het onthouden.Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

We volgden de driedaagse opleiding Rots en Water©, gingen hiermee aan de slag en ervaarden dit als positief. We lieten ons tevens inspireren door de schaal van emotionele ontwikkeling van A. Dösen, de draad van G. Vignero.

We zijn beide jonge moeders met schoolgaande kinderen. We merken dat leerkrachten geconfronteerd worden met storend of moeilijk gedrag in de klas en op de speelplaats. Het is onze droom om (onze) kinderen te laten groeien naar individuen die respect tonen voor zichzelf en de anderen, die constructief kunnen samenwerken, hechte vriendschappen kunnen ontwikkelen,… Vanuit onze kennis en expertise ontwikkelden we een programma om leerkrachten hierin te ondersteunen.

We geloven niet in een dure workshop die wij 8 weken komen geven en waarna het wel zal lopen. We geloven in een verandering door een gedragenheid op een school. Wij dromen ervan om onszelf overbodig te maken. Wij willen jullie ondersteunen in dit proces. Daarom delen wij onze materialen met jullie en laten we jullie het initiatief nemen. We willen geen extra werk creëren daarom kan je ons programma integreren in de dagelijkse werking.

Ik en Jij – Rozenhof 26, 9920 Lovendegem
info@ikenjij.be – 
Annelies Serroen: 0474/21 11 14 & Sara Spanhove: 0478/ 37 66 85