Subsidies Oost-Vlaanderen.

Bij de provincie Oost-Vlaanderen kan je een aanvraag indienen voor een “subsidie voor projecten die de gekwalificeerde uitstroom verbeteren”.

Hoe kan ons programma hiermee gerijmd worden?
Uit onderzoek blijkt immers dat indien minderheden zich niet thuis voelen of zich gediscrimineerd voelen (Baysu et al., 2016) in hun school/klas, hun studieresultaten ook gehypothekeerd worden en het risico op uitval verhoogt. Het zich aanvaard voelen op school is een essentiële voorwaarde om optimaal te functioneren op studiegebied.

Uit bovenstaand onderzoek kunnen we afleiden dat zich goed voelen een voorwaarde is om tot leren te komen.

Dit is waar wij een rol kunnen spelen. Door de leerlingen vertrouwen te geven in hun ‘IK’ en te leren omgaan met ‘jij’. Bereiken we een gevoel van eigenwaarde, van aanvaard zijn.
Snuister eens rond om onze site om te zien waaruit ons programma bestaat.

Voor meer info over de subsidie kan je klikken op onderstaande link:

https://www.oost-vlaanderen.be

Benieuwd naar wat ik voor jou kan doen?

Neem hier contact