10 september is Wereld Suïcidepreventie dag:
internationale Dag ter voorkoming van Zelfdoding.

Over de hele wereld wordt aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen.

Ook bij “Ik en jij” willen we even stilstaan bij deze dag.

Jaarlijks sterven een miljoen mensen door zelfmoord. Dat is meer dan het aantal mensen dat in oorlogen of bij terroristische aanslagen om het leven komt of vermoord wordt. In 2020 zal het aantal zelfdodingen tot 1,5 miljoen mensen per jaar zijn gestegen. Het hallucinante cijfer van zelfdodingen weerspiegelt de grote druk die er vandaag de dag op de mensen ligt.

Dagelijks bellen veertig mensen voor hulp

We leiden hier uit af dat mensen nood hebben aan het delen van hun problemen. Het delen van problemen zonder dat de ander oordeelt, zonder dat er het gevoel heerst de andere lastig te vallen met je donkere gedachten.

Het herkennen en erkennen van je eigen gevoelens. Het kunnen delen van je gedachten, je veilig voelen bij een ander. Allemaal vaardigheden die we ons gaandeweg eigen moeten maken. Wanneer we hier pas aan beginnen bij problemen lijkt de drempel torenhoog

Wij willen voor iedereen dat opstapje zijn.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op www.zelfmoord1813.be

Benieuwd naar wat ik voor jou kan doen?

Neem hier contact